1. Viimeisinmuutos: Huhtikuu2018

  Tämätietosuojakäytäntö koskee Logitravel-matkatoimistojen suorittamaatietojenkäsittelyä. Lue se huolellisesti, sillä siinä on tärkeitätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja asiaan liittyvien,voimassa olevan lainsäädännön tunnustamista oikeuksista.

  Pidätämmeoikeuden päivittää tietosuojakäytäntömme milloin tahansaliiketoimintapäätösten takia sekä noudattaaksemme mahdollisialakien ja oikeuskäytännön muutoksia. Jos sinulla on kysymyksiätai tarvitset selvennyksiä tietosuojakäytäntöömme taioikeuksiisi liittyen, voit ottaa meihin yhteyttä alla mainittujenkanavien kautta.

  Ilmoitat,että meille nyt tai tulevaisuudessa antamasi tiedot ovat oikeita jatotuudenmukaisia, ja sitoudut ilmoittamaan meille kaikista niihinliittyvistä muutoksista. Jos toimitat kolmansien osapuoltenhenkilötietoja, sitoudut siihen, että sinulla on etukäteissuostumusniiltä, joita asia koskee, sekä ilmoittamaan heille tämänkäytännön sisällöstä.

  Yleensälomakkeiden kentät, jotka on ilmoitettu pakollisiksi, onehdottomasti täytettävä pyyntöjesi käsittelyä varten.

  1. Mikäon tietojesi käsittelystä vastaava taho?

  Elleitoisin mainita, verkkosivustolta www.logitravel.fi(jäljempänä"verkkosivusto") varausprosessissakerättyjen tietojen käsittelystä vastaava taho on yritysTravelConcept S.L, jonka kotipaikka on osoitteessa EdificioLogitravel, Parcela 3B (Parc Bit) - Ctra. Palma - Valldemossa km 7,4,07121 Palma de Mallorca, España.

  Mekuulumme Logitravel Group -yritysryhmittymään. Voit ottaa yhteyttäLogitravel Groupin tietosuojavastaavaan osoitteeseendpo@logitravelgroup.com.

  1. Mitähenkilö​​tietoja saamme?

  Käsittelemämmetiedot ovat peräisin seuraavista lähteistä:

  • Täyttämistäsilomakkeista ja verkkosivustolla tekemistäsi pyynnöistä,esimerkiksi kun rekisteröidyt johonkin, tilaat uutiskirjeitämme,tallennat kustannusarvion tai ostat matkan. Käsittelemme myöspyyntöihin liittyviä tietoja, jotka olemme saaneet sähköpostiimmetai puhelinkeskukseemme.

  • Profiileistaja analyyseistä, jotka on saatu rekisteröityneiden jarekisteröitymättömien verkkosivuston käyttäjien suorittamastaselailusta.

  • Osallistumisestasikaupallisiin kampanjoihimme, esimerkiksi kilpailuihin taitarjouskampanjoihin.

  • Sosiaalisestaprofiilistasi, jolla olet päättänyt kirjautuaverkkosivustollemme.

  Saamammetiedot ovat peräisin suoraan sinulta tai kolmansilta osapuolilta,jotka käsittelevät pyyntöjä puolestasi, esimerkiksi varauksenhaltijalta, yritykseltä, jolle työskentelet tai muiltamatkatoimistoilta.

  Käsittelemämmetietoluokat koostuvat tyypillisesti seuraavista asioista:

  • Henkilö-ja yhteystiedot: henkilötodistus tai passi.

  • Henkilökohtaisettiedot: kieli, sukupuoli, syntymäaika ja kansalaisuus.

  • Talous-ja tapahtumatiedot.

  • Selaamiseenliittyvät tiedot, esimerkiksi IP-osoite, josta olet yhteydessäverkkosivustoon, blogit, vieraillut sivut tai verkkosivustollatoteutetut toimet. Tätä varten käytämme evästeitä ja vastaaviateknologioita, joihin voi liittyä selailun seuranta. Lisätietojaevästekäytännöstämme on saatavilla osoitteessahttps://cdn.logitravel.co.uk/logitraveluk/pdf/en/cookies_policy.pdf.

  • Vainsiinä tapauksessa, että olet hyväksynyt sen, voimme määrittääkäyttäjien likimääräisen sijainnin säätääksemmeverkkosivuston sisältöä sijaintisi mukaan.Tämä sijainti on peräisin IP-osoitteen analyysistä ja/taiinternet-palveluntarjoajan lokalisoinnista, emmekä me voi näinollen tietää sen perusteella, missä olettarkasti.Emme yhdistä sijaintitietoja tunnistettuihin käyttäjiin.

  • Varaushistoriaasija yritysryhmittymään tekemiisi yhteydenottoihin liittyvättiedot:

  • Kaupallisetseurantatiedot ja tapauksesta riippuen mieltymyksiin ja kaupalliseenprofiiliin liittyvät tiedot.

  • Henkilö-ja yhteystiedot, jotka on saatu sosiaalisen median profiilistasi,jota olet käyttänyt kirjautuessasi verkkosivustolle. Näitätietoja käsitellään vain tähän tarkoitukseen.

  • Sosiaalistenverkkojen käytöstä saatavat tiedot, jotka olet päättänyt jakaakanssamme (esimerkiksi tykkäykset ja kommentit).

  1. Miksikäsittelemme tietojasi?

  Käsittelemmeasiakkaidemme ja käyttäjiemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Suhteidenhoitaminen heidän kanssaan.

  • Pyyntöjesikäsitteleminen sekä sovittujen palveluiden toteuttaminen.

  • Palvelujemmelaadun arviointi. Laadun arvioimiseksi voimme lähettää sinulletyytyväisyyskyselyjä, vaikka niiden täyttäminen ei olepakollista.

  • Oikeudellistenvelvoitteidemme täyttäminen esimerkiksi kirjanpito- javeroasioissa.

  Verkkosivustonkäyttäjien tietoja käsitellään myös itse verkkosivuston ja senrajattujen käyttöalueiden hallinnoinnissa, hallinnassa javalvonnassa sekä tilastollisiin tarkoituksiin sekä verkkosivustonja palveluiden parantamisessa.

  Laadunvalvonta-ja turvallisuussyistä puhelinkeskuksemme ja edustajiemme puhelutvoidaan tallentaa. Jos et halua, että puhelu nauhoitetaan, sinun onilmoitettava se asiakaspalvelijalle, jonka kanssa puhut.

  Käsittelemmeasiakkaidemme ja käyttäjiemme tietoja seuraaviin kaupallisiintarkoituksiin:

  • Lähetämmekaupallisia viestejä asiakkaillemme ja käyttäjillemme. Nämäviestit koskevat LogitravelGroupin myymiä tuotteita, jotka liittyvät seuraaviin aloihin:matkailu, autopalvelut, vapaa-aika, taide, kulttuuri, koulutus,televiestintä, rahoitus ja vakuutukset.

  • Suostumuksellasiluodaan kaupallinen profiili, joka perustuu varauksiisi javerkkosivustolla annettuihin tietoihin, jotta tarjouksemme jakaupalliset viestimme ovat tämän profiilin mukaisia. Asiakkaidemmeprofiilien perusteella ei tehdä automatisoituja päätöksiä.

  • Josolet pyytänyt tarjousta tai olet käynnistänyt varausprosessinverkkosivustollatai puhelinkeskuksen välityksellä tekemättä sitä loppuun,saatuja tietoja voidaan käyttää pyyntösi kaupallisen seurannansuorittamiseen. Tällöinvirkailijamme voivat ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse taipuhelimitse esimerkiksi auttaakseen ratkaisemaan mahdollisetongelmat varausprosessissa.

  • Jososallistut tarjouskampanjoihimme, tietojasi käytetäänkampanjoiden hallinnoimiseksi ja valvomiseksi. Tarjouskampanjoihinosallistuminen edellyttää suostumuksestasi tietojen käsittelyynja siirtämiseen kampanjaa säätelevissä perustiedoissa mainitussalaajuudessa ja niissä mainituin ehdoin, ja tämä suostumus onpakollinen ehto osallistumisellesi. Osallistujien tai voittajientiedot voidaan julkaista Logitravelin verkkosivuilla, sosiaalisissaverkostoissa tai tiedotusvälineissä riippuen sen konkreettisenkampanjan toiminnasta, johon he ovat rekisteröityneet. Kilpailujenja arvontojen osalta voittajien henkilötiedot, jotka ovatvälttämättömiä palkintojenasianmukaiselle käyttöoikeudelle, ilmoitetaan palveluntarjoajillevoittajien pakollisella suostumuksella heidän henkilötietojensaasianmukaiseen kansainväliseen siirtoon siinä tapauksessa, kunkyseiset palveluntarjoajat sijaitsevat Euroopan talousalueenulkopuolella.  1. Kenellevoimme välittää tietojasi?

  Yleisestilähetämme tietoja vain silloin, kun meillä onennakkosuostumuksesi, silloin kun se on tarpeen pyyntöjesikäsittelemiseksi tai sovittujen palvelujen toteuttamiseksi tailakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

  Erityisesti:

  • Pyydettyjenvarausten asianmukainen käsittely edellyttää varaustensisältämien tietojen lähettämistäpalveluntarjoajille ja/tai globaaleille varausjärjestelmiähallinnoiville yrityksille, kuten AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION-yhtiölle. Tämä voi merkitä tietojesikansainvälistä siirtoa, jos kyseiset yritykset sijaitsevatEuroopan talousalueen ulkopuolella.

  • Voimmeluovuttaa tietoja myös petosten havaitsemisohjelmia hallinnoivilleyrityksille vilpillisten maksujen tai varausten havaitsemiseksi jaestämiseksi.

  • Luovutammeasiakkaidemme ja käyttäjiemme tietoja muille Logitravel Groupinyrityksille seuraaviin konsernin sisäisiin hallinnollisiintarkoituksiin:

   • Niidenliiketoiminta- ja yritystietojen analysointiin, jotka on saatuyhdennetyistä konsernin matkatoimistojen asiakas- javaraustiedoista, yritysjohdon valvonnasta, tilastoista ja laadunarvioinnista konsernitasolla. Tästä vastuussa oleva konserniyhtiöon Toolfactory, S.L., jonka kotipaikka on osoitteessa EdificioLogitravel, 3B (Parc Bit) - Ctra. Palma - Valldemossa km 7,4, 07121Palma de Mallorca, España.

   • Logitravel-matkatoimistojenkaupallisten tietokantojen yhdentämisen kaupallinen hyödyntäminen.Tästä käsittelystä vastaa Travel Concept, S.L., jonkakotipaikka on osoitteessa Edificio Logitravel, 3B (Parc Bit) -Ctra. Palma - Valldemossa km 7,4, 07121 Palma de Mallorca, España.

  Voimmeturvautua tiettyjen verkkosivuston toimintojen kohdalla teknologisiinratkaisuihin tai palveluihin, joita tarjoavat Euroopan talousalueenulkopuolella sijaitsevat yritykset. Sellaisessa tapauksessatoteutamme asianmukaiset toimenpiteet henkilötietojen asianmukaisensuojelun takaamiseksi. Erityisesti:

  • Käytämmeerilaisia ​​Googlen (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi) ja sen tytäryhtiöiden tarjoamia palveluja.Nämä yritykset noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä PrivacyShield -sopimusta. UU. Tätä sopimusta sovellettaessa yhdestä EU:nyrityksestä Yhdysvaltoihin siirrettyjä henkilötietoja käsitelläänhyvin määriteltyjen turva- ja suojelusääntöjen mukaisesti, mikätakaa asianmukaisen suojelun. Voit tarkistaa Googlen Privacy Shield-sopimukseen liittymisen oikeellisuuden seuraavasta linkistä:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

  • Verkkosivustollammetoimivan chat-toiminnon tarjoaja on yhdysvaltalainen yritysLiveChat, Inc. Tämä yritys noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistäPrivacy Shield -sopimusta.(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L16xAAC&status=Active).

  • Kaupallistenviestien lähettämiseen ja hallintaan konsernimme käyttää OracleResponsys Marketing Platform Cloud Service -lähetysalustaa. Tätäalustaa tarjoavat Oracle-konserni, jonka pääkonttori sijaitseeYhdysvalloissa, ja Oraclen sidosyriyritykset, jotka mainitaanseuraavassa linkissä:https://www.oracle.com/corporate/oracle-affiliates.html.Varmistaakseen Oraclelle toimitettujen henkilötietojenasianmukaisen suojelun Logitravel-konserni on tehnyt kyseisenpalveluntarjoajan kanssa sopimuksen, joka sisältää Euroopankomission hyväksymiä lausekkeita. Jos sinulla on kysyttävääkyseisen palvelun toiminnasta tai Oraclen tietosuojakäytännöstä,voit ottaa yhteyttä osoitteeseen: Oracle Ibérica, S.R.L., C/ JoséEchegaray, 6, Edifício B, 28232, Las Rozas, Madrid, España, puh.(+34) 902 302 302. Jos haluat, voit myös ottaa yhteyttä suoraankonsernin tietosuojaosastoon alla olevan linkin kautta:https://oracle.ethicspointvp.com/custom/oracle/dp/en/form_data.asp(englanniksi).

  Onhuomattava, että kaikkiblogeissa, foorumeissa taimuissa osallistuvissa välineissä oleva tieto, joka asetetaansaataville verkkosivustolle, muuttuujulkiseksi tiedoksi, joten käyttäjien on noudatettava erityistävarovaisuutta heidän päättäessään julkaista kommentteja taijakaa henkilötietojaan.

  Tällaistenosallistuvien välineiden käyttö noudattaa jäljempänä lueteltujaehtoja.

  Suostutkäyttämään asianmukaisesti verkkosivustolla olevaa kommenttienjulkaisutoimintoa ja olemaan erityisesti, mutta ei siihen rajoittuen,syöttämättä tietoja ja/tai kommentteja, jotka:

  • osallistuvatlaittomaan toimintaan tai ovat vastoin vilpitöntä mieltä taiyleistä järjestystä,

  • levittävätrasistista, muukalaisvihamielistä, pornografista, terrorismiaihailevaa tai ihmisoikeuksia loukkaavaa sisältöä tai propagandaa,

  • levittävätsisältöä, joka voi rikkoa immateriaali- ja teollisoikeuksia,

  • pyrkivätvahingoittamaan kolmansien osapuolten mainetta,

  • esittelevättai levittävät verkkoon tietokoneviruksia tai muita fyysisiä tailoogisia ohjelmistoja, jotka voivat vahingoittaa järjestelmiä, tai

  • käyttävätmuiden käyttäjien sähköpostitilejä tai henkilötietoja jamuokkaavat tai manipuloivat heidän viestejään.

  Pidätämmeoikeuden poistaa tai olla julkaisematta kaikki sellaiset kommentit javiestit, jotka rikkovat edellä mainittuja ehtoja ​​jaerityisesti sellaiset, jotka rikkovat henkilön ihmisarvonkunnioittamista, jotka ovat syrjiviä, muukalaisvihamielisiä,rasistisia ja pornografisia, jotka uhkaavat nuoria tai lapsia taiyleistä järjestystä ja turvallisuutta, ja jotka eivät senmukaisesti ole sopivia. Emme ole vastuussa käyttäjien pyynnöstätallennetuista tiedoista, emmekä erityisesti esitetyistämielipiteistä, emmekä myöskään käyttäjien sisällyttämientietojen oikeellisuudesta, laadusta, luotettavuudesta jakorjaamisesta. Edellä mainitusta huolimatta henkilöt, joidenhenkilötiedot sisällytetään verkkosivustoilla julkaistuihinkommentteihin tai viesteihin, voivat milloin tahansa pyytääkyseisten tietojen peruuttamista, kuten ilmoitetaan kohdassa "Mitkäovat oikeutesi? "".

  1. Tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta

  Tietojenkäsittelyn perusta on sinun kanssasi solmitun oikeussuhteensoveltaminen, pyydettyjen tai sovittujen palvelujen toteuttaminen jalakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, erityisestikirjanpitoon, verotukseen,matkailuun tai matkailijoiden turvallisuuteen ja valvontaanliittyviin asioihin sovellettavan säännöstön noudattaminen.

  Seuraavattietojen käsittelyt perustuvat oikeutetun edun olemassaoloon:

  • Verkkosivustonja puhelinkeskuksen turvallisuuden hallinta sekä petosten jäljitys-ja torjuntatoimenpiteiden käyttöönotto perustuvat oikeutettuunetuumme taata järjestelmiemme ja toimiemme turvallisuus.

  • Tilastojenlaatiminen ja laadunvalvonta, mukaan lukien puhelinkeskuksemmepuhelujen tallentaminen, perustuvat oikeutettuun etuumme arvioidapalveluitamme.

  • Pyyntöjesikaupallinen seuranta, kaupallisten viestien lähettäminen jaLogitravel-matkatoimistojen kaupallisten tietokantojen yhdentäminenperustuvat meidän oikeutettuun etuumme sekä konsernin oikeutettuunetuun edistää Logitravel Groupin myymiä tuotteitatai palveluita sekäsuostumukseesi kyseisten viestien vastaanottamiseen sähköisesti.

  • Yhdennettyjenasiakastietojen analyysi perustuu konsernin etuun käsitellä näitätietojasisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin.

  Seuraavattietojen käsittelyt perustuvat suostumukseesi,ilman että kyseisen suostumuksen peruminen edellyttää sovittujenpalvelujen toteuttamista:

  • Kaupallistenprofiilien luominentarjousten ja yksilöityjen kaupallisten viestien lähettämistävarten perustuu sinulta pyydettyyn suostumukseen.

  • Selausprofiilienluominen perustuu evästeiden tai muiden samankaltaistenteknologioiden kautta saatuihin tietoihin.

  1. Kuinkakauan säilytämme tietojasi?

  Yleisestisäilytämme tietojasi välillämme olevan suhteen voimassaolon ajan,ja joka tapauksessa esimerkiksi kirjanpitoon ja verotukseensovellettavassa lainsäädännössä asetettujen määräaikojenmukaisesti sekä sen ajan, jonka käsittelyn aikana mahdollisestisyntyneiden velvoitteiden täyttäminen vaatii. Poistamme tietosi,kun ne ei eivät ole enää tarpeellisia tai asianmukaisiatarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Tarkemmin:

  Pääsyoikeudetverkon rajoitetuille alueille poistetaan kuukauden aikana niidenluomisen jälkeen. Selaamiseen liittyvät tiedot poistetaan, kunverkkoyhteys on lopetettu ja tilastot on tehty.

  Puhelinkeskukseentulleiden soittojen tallennukset poistetaan 2 kuukauden sisällä,ellei niitä ole tarpeen säilyttää sen ajan, joka on tarpeenmahdollisten ongelmien hallitsemiseksi, tai sovellettavassalainsäädännössä asetettujen määräaikojen ajaksi.

  Kaupallisiintarkoituksiin käsiteltävät tiedot, mukaan lukien kaupallisetprofiilit, säilytetään voimassa olevina siihen saakka, kunnespyydät niiden poistoa. Eri alustat, jotka sisältävätsuostumuksesi, jonka olet antanut tietojesi käsittelyyn näitätarkoituksia varten, esimerkiksi sähköisten lomakkeidenlähetyslokit, säilyttävät tietojasi käsittelyjen koko keston jasovellettavien asetettujen määräaikojen ajan.

  1. Mitkäovat oikeutesi?

  Sinullaon oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö vai emmehenkilötietojasi, ja jos käsittelemme, sinulla on oikeus tutustuaniihin.

  Kunolet rekisteröitynyt verkkosivustolle, voit tarkistaavaraushistoriasi sekä nähdä profiilisi ja päivittäärekisteröinnin yhteydessä antamasi tiedot.

  Voitmyös pyytää väärien tietojen oikaisemista, puutteellistentietojen täydentämistä ja pyytää tietojen poistamistaesimerkiksi silloin, kun tietoja ei enää tarvita niihintarkoituksiin, joihin ne on kerätty.

  Tietyissätilanteissa voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista. Tällöinkäsittelemme kyseisiä tietoja vain valitusten muotoiluun,käsittelyyn tai puolustamiseen tai muiden henkilöiden oikeuksiensuojelemiseen. Tietyin edellytyksin ja johonkin erityistilanteeseenliittyvistä syistä voit myös vastustaa tietojesi käsittelyä.Tällöin lopetamme tietojen käsittelyn, lukuun ottamatta pakottavialaillisia syitä, jotka ovat etusijalla sinun etuihisi, oikeuksiisija vapauksiisi nähden, tai valitusten muotoilun, käsittelyn taipuolustamisen takia.

  Samoinja tietyin edellytyksin voit pyytää tietojesi siirrettävyyttä,jotta ne luovutetaan toiselle rekisterinpitäjälle.

  Voitperuuttaa määrättyihin tarkoituksiin antamasi suostumuksen ilmanettä se vaikuttaa ennen peruuttamista tapahtuneeseen, antamaasisuostumukseen perustuvaan käsittelyyn.

  Voitpyytää tietojesi käsittelyn kieltämistä kaupallisiintarkoituksiin seuraavasti:

  • Päivittämällämieltymyksesi profiilissasi, johon pääset verkossa olevan tilisikautta.

  • Lähettämälläsähköpostia seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:privacy@logitravel.com.

  • Käyttämällätähän tarkoitukseen olevaa linkkiä tiedotteissamme.

  Voitmilloin tahansa peruuttaa suostumuksesi geopaikannukseen taievästeiden asentamiseen selailuprofiilien seurantaa tai luomistavarten muokkaamalla verkkoselaimesi tai päätelaitteesiyksityisyysasetuksia. Saatlisätietoja käyttäytymiseen perustuvasta verkkomainonnasta (onlinebehavioural advertising) ja siitä, kuinka hallitset selaimesiyksityisyyttä estääksesi sellaisen käsittelyn,seuraavalta sivustolta: www.youronlinechoices.eu.Lisätietojaevästekäytännöstämme on saatavilla osoitteessa https://cdn.logitravel.co.uk/logitraveluk/pdf/en/cookies_policy.pdf.

  Sinullaon myös oikeustehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Voit tarkistaa Euroopantietosuojaviranomaisten luettelon ja yhteystiedot Euroopan komissionverkkosivustolta osoitteessahttp://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

  Jottavoit käyttää oikeuksiasi, sinun on lähetettävä postitse taisähköpostitse pyyntö ja jäljennös kansallisestahenkilöllisyystodistuksestasi tai muusta voimassaolevastaasiakirjasta, josta sinut voidaan tunnistaa, tietosuojavastaavallemmeosoitteeseen, joka löytyy osiosta "Mikä on tietojesikäsittelystä vastaava taho?"

  Voitsaada lisätietoja oikeuksistasi ja niiden käyttämisestä Espanjantietosuojaviraston sivulta osoitteesta http://www.agpd.estai maasi tietosuojaviranomaisen sivulta.